Home وکیل ملکی پشیمانی فروشنده از فروش ملک مشاوره با وکیل ملکی

پشیمانی فروشنده از فروش ملک مشاوره با وکیل ملکی

0
0
19

پشیمانی فروشنده از فروش ملک مشاوره با وکیل ملکی، اغلب معاملات ملکی از عقودی پیروی میکنند که به اسانی به اراده طرفین منحل نمیشوند مگر به خیارات قانونی یا تراضی طرفین به انحلال قرارداد. بنابراین زمانی که طرفین تصمیم دارند قراردادی راجع به معاملات املاک منعقد کنند بهتر است متناسب با شرایط خود و اینده نگری شروطی را ضمن قرارداد درج کنند تا بتوانند در اینده و در صورت اجماع شروط، قراردا مزبور را فسخ نماید. اما لازم است برای درج این شروط و حتی اعمال و نتایج اعمال ان به یک وکیل ملکی خبره مراجعه نمایید چرا که کوچکترین اشتباه ممکن است نه تنها شرط بلکه قراردا را باطل نماید و شما نتوانید هیچگاه حق خود را استیفا کنید.

پشیمانی فروشنده از فروش ملک مشاوره با وکیل ملکی dans وکیل ملکی %D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A91-300x300

پشیمانی فروشنده از فروش ملک مشاوره با وکیل ملکی

شرط پشیمانی یا اختیار انصراف از معامله ملک

مطابق قانون نوشتن برخی شروط در قرارداد ممکن است
باطل و مبطل عقد باشد.
یعنی شرط مزبور علاوه بر اینکه خودش بی اعتبار است
ذکر ان در قرارداد نیز منجر به بطلان عقد میشود.
نحوه نگارش این شروط و نیز استفاده از ان برای اعتبار بخشی به قرارداد
یا اثبات ابطال ان یکی از مهارت های وکیل ملکی است
که در هنگام اختلافات به شما کمک خواهد کرد.
این مقاله به این شرط مهم میپردازد.

شرط انصراف در قرارداد مشارکت در ساخت:

فرض کنید در یک قرارداد مستمر همچون قرارداد
مشارکت در ساخت شرطی به این مضمون نوشته شود:

طرفین میتوانند انصراف خود را از قرارداد اعلام نمایند.
اما برای اعلام انصراف زمانی در نظر نگرفتند.

بنابراین به علت مجهول بودن زمان اجرا،شرط و عقد هردو باطل هستند.

انصراف از قرارداد با وجه التزام:

حال ممکن است در قرارداد شرط شود
چانچه هریک از طرفین پس از انعقاد معامله از ان انصراف دهد
و قصد فسخ ان را داشته باشد باید مبلغی تعیین شده به طرف دیگر بپردازد

راجع به درج این عبارت و عبارات مشابه نظرات متفاوتی وجود دارد
که در نتیجه ان برخی قرارداد را صحیح، برخی قابل فسخ و برخی باطل میدانند

وکیل ملکی نظرات مختلف در این خصوص را بیان میکند:

بر این اساس که شرط مندرج در قرارداد کدامیک از شرایط قانونی باشد
نتایج متفاوتی بر قرارداد و تعهدات طرفین حاکم خواهد شد.

  • برخی شرط مزبور را خیار شرط دانسته و مدت ان را زمان تسلیم عوضین مد نظر قرار میدهند.
    بنابراین شرط صحیح، همراه با التزام و در نتیجه عقد نیز صحیح خواهد بود.

به دیگر سخن هریک از خریدار و فروشنده که قصد فسخ داشته باشند
با پرداخت مبلغ تعیین شده اقدام به فسخ میکنند.

  • برخی دیگر زمان اعمال شرط را تا زمان تنظیم سند رسمی میدانند.

  • گروهی دیگر ان را خیار شرط دانسته که به علت عدم تعیین مدت علاوه بر بطلان شرط قرارداد را نیز باطل میدانند.

  • از نظر گروهی دیگر شرط مندرج در قرارداد خیار شرط نیست. بلکه ضمانت اجرای انصراف از قرارداد است. بنابراین در ماهیت قرارداد تاثیر ندارد. هریک از طرفین که از قرارداد منصرف شده باشد با موافقت طرف دیگر قرارداد را اقاله میکند. و در قبال این عمل به طرف مقابل وجه التزام را پرداخت میکند.

نکته مهم اینجاست که طرف مقابل ملزم به قبول اقاله یا انحلال قرارداد نیست.

در نتیجه شرط و قرارداد هر دو صحیح هستند.

شماره تماس وکیل: 09121404305

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Vg90b/vt/frame” title=”اگر مرد مهریه  اقساطی  شده را پرداخت نکند” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

Load More Related Articles
Load More By advocacy
Load More In وکیل ملکی

Leave a Reply

Check Also

نمونه دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین مشاوره با وکیل ملکی

نمونه دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین مشاوره با وکیل ملکی، در معاملات به قصد فرار…