Home Non classé الزام به فک رهن مالی یا غیر مالی

الزام به فک رهن مالی یا غیر مالی

0
0
16

چگونه درخواست الزام به فک رهن را مطرح کنیم؟

واژه رهن کلمه ای آشنا برای همگان است که در حوزه املاک بیشتر جاریست.
البته ممکن است با معنای آن مانوس نباشیم.
ظاهرا انطباق تعریف آن در قانون مدنی با انچه که در جامعه عملا بکار برده میشود متفاوت است. اما در بنیان یکسان هستند.

زمانیکه با یک وکیل ملکی راجع به امور و دعاوی ملکی خود مشورت کنید
متوجه خواهید شد قواعد حاکم در پایه یکسان و تنها نسبت به شرایط و اهداف شما متفاوت خواهد شد.
بنابراین برای خروج از این قرارداد و فک رهن لازم است به ظرافت های قانونی ان آگاه باشید.
همانطور که میدانید بهترین راه کسب آگاهی، مراجعه به یک وکیل ملکی خبره میباشد.

چگونه درخواست الزام به فک رهن را مطرح کنیم؟

متن حاضر برای آشنایی شما با قواعد موجود نگاشته شده است.

قرارداد رهن:

قراردادی است که بر اساس آن مالک ملک خود را بابت بدهی در رهن شخص دیگری قرار میدهد.
این شخص میتواند بانک یا شخص حقیقی باشد. زمانی که مدیون بدهی خود را تسویه کند ملک فک رهن میشود.

آنکه ملک خود را در رهن قرار میدهد راهن و شخص وام دهنده را مرتهن می­نامند.

مواردی که منجر به فک رهن میشود:

  • تسویه بدهی و آزاد کردن ملک
  • انصراف مرتهن از طلب خود
  • از بین رفتن مال مرهونه

حالات دادخواست الزام به فک رهن:

  • شخص بدهی خود را تسویه کرده اما مرتهن ملک را از رهن خارج نمیکند. دادخواست به طرفیت مرتهن داده میشود.
  • شخص ملک خود را که در رهن بوده با مبایعه نامه عادی فروخته و متعهد شده ملک را از رهن خارج کند. در صورت عدم انجام تعهد، خریدار میتواند دادخواست الزام به فک رهن به طرفیت مالک یا متعهد ارائه کند.
  • شخصی غیر از مرتهن متعهد به فک رهن باشد دادخواست علیه متعهد به فک رهن داده میشود. البته در این خصوص گاه اختلاف نظر است و برخی دادگاه ها دادخواست به طرفیت مرتهن و متعهد را همزمان قبول میکند.

این حالت زمانی پیش میاید که شخص ملک خود را در رهن بانک گذاشته و ملک رهنی خود را بفروش میرساند.
در اینصورت خریدار دادخواست الزام به فک رهن را به طرفیت بانک و فروشنده تقدیم میکند.

اجرای حکم فک رهن:

زمانیکه اجراییه صادر شود محکوم علیه 10 روز مهلت پرداخت بدهی ملک رهنی را دارد.

وکیل راهکارهای موجود در صورت عدم انجام تعهد را به شما رائه میکند که عبارتند از:

  • اگر وی یا متعهد بدهی را پرداخت نکرد خریدار میتواند بدهی ها را پرداخت کند. سپس با حکم دادگاه اموال محکوم علیه را توقیف و از محل آنها طلب خود را استیفا میکند.
  • همچنین میتواند اقدام به جلب متعهد نماید.
  • راهکار سوم این است که اگر خریدار، مالی از اموال متعهد را نزد خود داشته باشد از همان مال اقدام به پرداخت هزینه های فک رهن نماید. در این خصوص خریدار نیازمند حکم دادگاه نیست.
  • اگر امکان فک رهن حتی از طرف خریدار نیز میسر نباشد خریدار میتواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.

تفاوت الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی:

گاه اعتراض نسبت به اصل رهن بودن ملک است نه فک رهن.

بطور مثال اگر فردی ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده و پس از ان فروشنده ملک را به رهن میگذارد
در این حالت خریدار که ذینفع تلقی میشود میتواند نسبت به رهن گذاشته شدن ملک اعتراض کند.

بنابراین دادخواست ابطال سند رهنی را به طرفیت راهن و مرتهن تقدیم میکند.

اما اگر قبل از فروش، ملک رهنی بوده است میتوان الزام بایع به فک رهن و خروج ملک از توقیف مرتهن را در دادخواست عنوان کرد.

الزام به فک رهن یا الزام به تنظیم سند رسمی:

دادخواست الزام به فک رهن مقدمه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نسبت املاک در رهن است.

معامله املاک رهنی باید با حفظ حقوق مرتهن و با اجازه وی صورت گیرد.

اگر فروشنده اجازه مرتهن را تحصیل کرده باشد خریدار تنها نیازمند تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است.
و دادگاه نیز با حفظ حقوق مرتهن حکم به تنظیم سند رسمی صادر میکند.

در حالیکه اگر بدون اجازه مرتهن ملک به فروش رفته باشد خریدار باید ابتدا دادخواست الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده و مرتهن را ارائه کند.
سپس دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده به دادگاه ارائه کند.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر میتوانید سوالات خود را با وکیل ملکی مطرح کنید.

Load More Related Articles
Load More By advocacy
Load More In Non classé

Leave a Reply

Check Also

تعدیل قضایی قرارداد مشاوره با وکیل ملکی

تعدیل قضایی قرارداد مشاوره با وکیل ملکی، قرارداد مشارکت در ساخت از لحظه انعقاد تا انقضای م…